top of page

 

Jörgensen konsulterar både korta och längre uppdrag. Under en 6-månadersperiod var hon exempelvis dramaturg på storsuccén och Oscarnominerade långfilmen, SÅ SOM I HIMMELEN, regisserad samt skriven av Kay Pollak m fl och såld över hela världen.

 

ARBETSMETOD  

Som dramaturg hjälper Jörgensen projekt i olika stadier under manusutvecklingen eller i efterbearbetningen under redigeringsstadiet. Hennes arbetsmetod baseras på en unik metodik utvecklad av Frank Daniel, en metod hon utbildat sig i på Graduate Screenwriting Program vid University of Southern California.

Metoden är inte baserad på en formula utan är ett organiskt tillvägagångssätt, där man steg för steg coachar manusförfattaren att bearbeta fram den story de vill berätta, men som de ännu ej har lyckats att till fullo kommunicera.   

Då Jörgensen även arbetar som manusförfattare har hon som dramaturg en unik förståelse för en manusförfattares behov och kan även se utvecklingsarbetet utifrån manusförfattarens perspektiv. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Jörgensen konsulterar endast projekt med:

 

* Professionella manusförfattare eller författare som har genomgått manusutbildning (eller på annat sätt lärt sig manusförfattarens hantverk). 

* Producent inkopplad, med en avsatt budget för en konsulterande dramaturg.

 

Det rekommenderas starkt att producenten närvarar under manusförfattarens coachning-session, för att initialt dela sin eventuella vision och därefter närvara som en observatör. Detta kommer att hjälpa producent och manusförfattare att fortsätta utvecklingsprocessen som ett team med en gemensam vision.

 

ARVODE

En manuskonsultation inleds med en Grundläggande Analys & Coachning, inkluderat en skriftlig analys-summering och en coachning via Zoom eller personligt möte. Detta är en djupgående coachning som fokuserar på kärnan i storyn och karaktärer, för att först försäkra sig om ett stabilt fundament i manus. 

 

Vid en Grundläggande Analys & Coachning för ett långfilmsprojekt eller TV-pilot utgår ett fast arvode. Om materialet omfattar mer än en långfilm eller en TV-pilot räknas arvodet ut individuellt i förväg. 

Efter coachningen brukar de flesta professionella manusförfattare fortsätta utvecklingsarbetet på egen hand. Om uppföljande konsultation för samma projekt önskas skräddarsys det utifrån behov.

För detaljerad information om arvode etc, vänligen skicka en kort beskrivning av projektet och ange antal sidor på materialet (synopsis, treatment, manus etc) till: soni@jorgensen.com

OBS! Bifoga ej materialet! Icke efterfrågat material raderas oöppnat. 

Om en manuskonsultation senare beställs behandlas allt bifogat material konfidentiellt. 

 

 

DRAMATURG

"Screenwriting is rewriting."

Unknown

Intervju om feedback
Feedback-giff-storyteller-days-soni-jorgensen-manusförfattare-dramaturg.jpg

(In Swedish only)

Intervju för Kulturakademin för Storyteller Days under Göteborgs Filmfestival 2022. Om hur detaljorienterad feedback dödar den kreativa processen och varför konstruktiv feedback inte i första hand handlar om att ge lösningar/svar, utan att ställa de rätta frågorna.

Podcast om manusutveckling
Podcast-Soni-Jorgensen-story-manus-it-takes-two-spel-josef-fares.jpg

(In Swedish only)

 

För alla som arbetar med manusutveckling. Om processen under utvecklingen av manuset till TV-spelet "It Takes Two." Intervjun kan även ge en inblick i arbetet kring manusutveckling i andra format, så som långfilm och TV-serier.

bottom of page