top of page

Gothenburg Film Festival seminar


During the film festival in Gothenburg Soni Jorgensen will hold a seminar on "The Audience Need for Strong Stories." Read more in the festival's INDUSTRY GUIDE 2017 (page 14). Note that the seminar is held in Swedish.

SVENSKA

Under Göteborgs Filmfestival kommer Soni Jörgensen hålla ett seminarium om "Publikens behov för starka berättelser". Läs mer i festivalens BRANSCHKATALOG 2017 (sidan 14). Seminariet hålls på svenska.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page