top of page

Media panel in Gothenburg


Lisa Ohlin, Soni Jorgensen, Christina Olofson

Soni Jorgensen was invited to the yearly media event Västsvenska Filmdagarna in Gothenburg, Sweden, to talk about working "Beyond the borders of Sweden." She shared her experience of working in the US, together with the director Lisa Ohlin and the moderator/producer Christina Olofson.

SVENSKA:

Soni Jörgensen var inbjuden på det årliga mediaeventet Västsvenska Filmdagarna i Göteborg för att prata kring ämnet att arbeta "Utanför Sveriges gränser". Hon delade sina erfarenheter av att arbeta i USA tillsammans med regissören Lisa Ohlin och moderatorn/producenten Christina Olofson.

Photo courtesy: Maria Eng


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page