top of page

Winner of LA SHORTS Film Festival


Film poster Little Match Girl

Little Match Girl, an adaptation of H.C. Andersen's short story, written by Soni Jorgensen and the director Björne Larson. Awards and info: www.littlematchgirlfilm.com

SVENSKA:

Flickan med Svavelstickorna, en adaption av H.C. Andersens saga, skriven av Soni Jörgensen och regissören Björne Larson. Utmärkelser och info: www.littlematchgirlfilm.com


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page